Hướng dân sử dụng

Cách để Kiểm tra Máy tính có Bluetooth hay không

Phương pháp 1Trên hệ điều hành Windows1Mở Start  . Nhấp vào biểu tượng Windows ở bên dưới góc trái màn hình.Bạn cũng có thể nhấp phải vào Start...