HP

Sắp xếp theo:

HP Revovle 810g2

Core i7 - 4600U/4G/128Gb

11.6" HD 1368x768

Kho: Còn hàng

Bảo hành: 6 tháng

8,100,000₫

HP Revovle 810g2

Core i5 - 4300U/4G/128Gb

11.6" HD 1368x768

Kho: Còn hàng

Bảo hành: 6 tháng

7,000,000₫

HP EliteBook Folio 9480m

Core i7 - 4600U/4G/250Gb

14" HD 1368x768

Kho: Còn hàng

Bảo hành: 6 tháng

7,600,000₫

HP EliteBook Folio 9480m

Core i7 - 4600U/8G/SSD 128Gb

14" HD 1368x768

Kho: Còn hàng

Bảo hành: 6 tháng

8,550,000₫

HP EliteBook Folio 9480m

Core i5 - 4200U/4G/SSD 180Gb

14" HD 1368x768

Kho: Còn hàng

Bảo hành: 6 tháng

7,100,000₫

HP EliteBook Folio 9480m

Core i7 - 4600U/4G/SSD 256Gb

14" HD 1368x768

Kho: Còn hàng

Bảo hành: 6 tháng

8,600,000₫

HP EliteBook Folio 9470m

Core i5 - 3427U/4G/SSD 180Gb

14" HD 1368x768

Kho: Còn hàng

Bảo hành: 6 tháng

6,200,000₫

HP EliteBook Folio 9470m

Core i5 - 3427U/4G/SSD 128Gb

14" HD 1368x768

Kho: Còn hàng

Bảo hành: 6 tháng

6,100,000₫

HP EliteBook Folio 9470m

Core i7 - 3667U/4G/SSD 180Gb

14" HD 1368x768

Kho: Còn hàng

Bảo hành: 6 tháng

7,200,000₫

HP EliteBook Folio 9470m

Core i7 - 3667U/4G/SSD 128Gb

14" HD 1368x768

Kho: Còn hàng

Bảo hành: 6 tháng

7,100,000₫

HP EliteBook Folio 9480m

Core i7 - 4600U/8G/SSD 180Gb

14" HD 1368x768

Kho: Còn hàng

Bảo hành: 6 tháng

8,650,000₫

HP EliteBook Folio 9480m

Core i7 - 4600U/4G/SSD 128Gb

14" HD 1368x768

Kho: Còn hàng

Bảo hành: 6 tháng

8,100,000₫