Cách để Kiểm tra Máy tính có Bluetooth hay không

Cách để Kiểm tra Máy tính có Bluetooth hay không

1

Trên hệ điều hành Windows

 1. Tiêu đề ảnh 1284290 1
  1
  Mở Start 
  Tiêu đề ảnh Windowsstart.png 
  . Nhấp vào biểu tượng Windows ở bên dưới góc trái màn hình.
  • Bạn cũng có thể nhấp phải vào Start để mở trình đơn thiết lập nâng cao.

 2. Tiêu đề ảnh 1284290 2
  2
  Mở Device Manager (Quản lý thiết bị).  device manager, sau đó nhấp vào Device Manager trong trình đơn Start và màn hình sẽ hiển thị cửa sổ này.
  • Nếu đã nhấp phải vào biểu tượng Start, bạn chỉ cần nhấp vào Device Managertrong trình đơn vừa hiển thị.

 3. Tiêu đề ảnh 1284290 3
  3
  Tìm tiêu đề "Bluetooth". Nếu bạn thấy tiêu đề "Bluetooth" ở gần phía trên cửa sổ (trong phần chữ "B"), máy tính của bạn có tích hợp Bluetooth.
  • Nếu không thấy tiêu đề "Bluetooth", máy tính của bạn không có tích hợp Bluetooth.2

Trên hệ điều hành Mac

 1. Tiêu đề ảnh 1284290 4
  1
  Mở trình đơn Apple 
  Tiêu đề ảnh Macapple1.png 
  . Khi nhấp vào biểu tượng Apple ở phía trên góc trái màn hình, bạn sẽ thấy một trình đơn thả xuống.

 2. Tiêu đề ảnh 1284290 5
  2
  Nhấp vào About This Mac (Về máy tính Mac này) trong trình đơn thả xuống và màn hình sẽ hiển thị một cửa sổ mới.

 3. Tiêu đề ảnh 1284290 6
  3
  Nhấp vào System Report… (Báo cáo hệ thống) ở bên dưới cửa sổ About this Mac để mở thêm một cửa sổ khác.
  • Trên các phiên bản cũ của hệ điều hành MacOS, bạn sẽ nhấp vào More Info...(Thông tin khác…).

 4. Tiêu đề ảnh 1284290 7
  4
  Mở rộng phần "Hardware" (Ổ cứng). Nhấp vào hình tam giác hướng sang phải
  Tiêu đề ảnh Android7expandright.png 
  ở bên trái tiêu đề "Hardware" và bạn sẽ thấy một danh sách các phụ đề hiển thị bên dưới tiêu đề này.
  • Nếu hình tam giác bên cạnh "Hardware" hướng xuống, danh sách này đã được mở rộng.

 5. Tiêu đề ảnh 1284290 8
  5
  Tìm tiêu đề "Bluetooth". Bên dưới tiêu đề "Bluetooth", bạn thử tìm tiêu đề phụ "Bluetooth" ở gần phía trên danh sách lựa chọn ổ cứng.
  • Nếu không thấy tiêu đề "Bluetooth" ở đây, máy Mac của bạn không có tích hợp Bluetooth.

 6. Tiêu đề ảnh 1284290 9
  6
  Xác nhận máy Mac có Bluetooth. Nếu thấy tiêu đề phụ "Bluetooth" , bạn nhấp chuột trái để chọn. Sau khi nhấp, nếu bạn thấy thông tin Bluetooth ở bên phải cửa sổ, máy Mac của bạn được tích hợp Bluetooth; nếu không, thiết bị không cho phép dùng Bluetooth.
3

Trên hệ điều hành Linux

 1. Tiêu đề ảnh 1284290 10
  1
  Mở Terminal (Cổng). Nhấp hoặc nhấp đúp vào Terminal với biểu tượng hộp đen có thêm ">_" ở phía trên.
  • Bạn cũng có thể ấn tổ hợp phím Alt+Ctrl+T để mở Terminal trên hầu hết các phiên bản của hệ điều hành Linux.

 2. Tiêu đề ảnh 1284290 11
  2
  Nhập lệnh tìm kiếm Bluetooth. Gõ lệnh sau và ấn  Enter:
  sudo lsusb |grep Bluetooth
  

 3. Tiêu đề ảnh 1284290 12
  3
  Nhập mật khẩu của bạn. Khi được yêu cầu, bạn gõ mật khẩu đăng nhập máy tính, sau đó ấn  Enter.

 4. Tiêu đề ảnh 1284290 13
  4
  Xem kết quả. Nếu dòng tiếp theo trong Terminal hiển thị tên và nhà sản xuất Bluetooth, máy tính của bạn đã được cài Bluetooth.
  • Nếu bạn thấy một dòng trống, máy tính của bạn chưa được cài Bluetooth.
  • Lưu ý rằng một số phiên bản của Linux không hỗ trợ bộ chuyển đổi Bluetooth tích hợp sẵn.


Lời khuyên

← Bài trước Bài sau →
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên

Bình luận