Latitude

Sắp xếp theo:
Hết hàng
Dell Latitude E4310 Dell Latitude E4310

Dell Latitude E4310

Core i5 - 520M/4G/250Gb

13.3'' HD 1280x720

Kho: Còn hàng

Bảo hành: 6 tháng

3,200,000₫

Hết hàng
Dell Latitude E4310 Dell Latitude E4310

Dell Latitude E4310

Core i5 - 520M/2G/250Gb

13.3'' HD 1280x720

Kho: Còn hàng

Bảo hành: 6 tháng

3,000,000₫

Dell Latitude E5250

Core i5 - 5300U/4G/SSD 128Gb

12.5'' HD 1368x768

Kho: Còn hàng

Bảo hành: 6 tháng

6,000,000₫

Dell Latitude E5430

Core i5 - 3210M/4G/250Gb

14'' HD/HD+

Kho: Hết hàng

Bảo hành: 6 tháng

4,300,000₫

Dell Latitude E5440

Core i5 - 4200U/4G/250Gb

14.1'' HD 1368x768

Kho: Còn hàng

Bảo hành: 6 tháng

5,000,000₫

Dell Latitude E5440 - Nvidia

Core i5 - 4200U/4G/250Gb/nvidia

14.1'' HD 1368x768

Kho: Còn hàng

Bảo hành: 6 tháng

5,400,000₫

Dell Latitude E5450

Core i3 - 4030U/4G/SSD 128Gb

14" HD 1366x768

Kho: Còn hàng

Bảo hành: 6 tháng

5,000,000₫

Dell Latitude E5530

Core i5 - 3210M/4G/250Gb

15.6'' HD/HD+/Full HD

Kho: Còn hàng

Bảo hành: 6 tháng

4,400,000₫

Hết hàng
Dell Latitude E6320 Dell Latitude E6320

Dell Latitude E6320

Core i7 - 2620M/4G/250G

14.1'' HD 1368x768

Kho: Còn hàng

Bảo hành: 6 tháng

4,500,000₫

Dell Latitude E6320

Core i5 - 2520M/4G/250G

14.1'' HD 1368x768

Kho: Còn hàng

Bảo hành: 6 tháng

3,700,000₫

Dell Latitude E6320

Core i7 - 2620M/4G/250G

14.1'' HD 1368x768

Kho: Còn hàng

Bảo hành: 6 tháng

4,900,000₫

Dell Latitude E6330

Core i5 - 3210M/4G/250G

14.1'' HD 1368x768

Kho: Còn hàng

Bảo hành: 6 tháng

4,100,000₫