Latitude

Sắp xếp theo:
Hết hàng
Dell Latitude 6430u Dell Latitude 6430u

Dell Latitude 6430u

Core i5 - 3437/4G/SSD 128Gb

14" HD 1368x768

Kho: Còn hàng

Bảo hành: 6 tháng

5,800,000₫

Dell Latitude E5270

Core i5 - 5300U/4G/SSD 128Gb

12.5'' HD 1368x768

Kho: Còn hàng

Bảo hành: 6 tháng

7,000,000₫

Dell Latitude E5440

Core i5 - 4200U/4G/250Gb

14.1'' HD 1368x768

Kho: Còn hàng

Bảo hành: 6 tháng

5,550,000₫

Dell Latitude E5450

Core i5 - 5300U/4G/SSD 128Gb

14" HD 1366x768

Kho: Còn hàng

Bảo hành: 6 tháng

6,600,000₫

Dell Latitude E5530

Core i5 - 3210M/4G/250Gb

15.6'' HD/HD+/Full HD

Kho: Còn hàng

Bảo hành: 6 tháng

4,600,000₫

Dell Latitude E5540

Core i5-4200U/4Gb/SSD 128Gb

15.6'' 

Kho: Còn hàng

Bảo hành: 6 tháng

6,500,000₫

Dell Latitude E5550

Core i5 - 5300U/4G/SSD 128GB

15.6'' Full HD 1920x1080

Kho: Còn hàng

Bảo hành: 6 tháng

8,100,000₫

Dell Latitude E6320

Core i7 - 2620M/4G/250G

14.1'' HD 1368x768

Kho: Còn hàng

Bảo hành: 6 tháng

4,400,000₫

Dell Latitude E6320

Core i5 - 2520M/4G/250G

14.1'' HD 1368x768

Kho: Còn hàng

Bảo hành: 6 tháng

3,500,000₫

Dell Latitude E6320

Core i7 - 2620M/4G/250G

14.1'' HD 1368x768

Kho: Còn hàng

Bảo hành: 6 tháng

4,900,000₫

Dell Latitude E6330

Core i5 - 3210M/4G/250G

14.1'' HD 1368x768

Kho: Còn hàng

Bảo hành: 6 tháng

4,100,000₫

Dell Latitude E6410

Core i5 - M520/4G/250G

14.1'' HD 1280x800

Kho: Còn hàng

Bảo hành: 6 tháng

3,500,000₫