Elitebook

Sắp xếp theo:

HP EliteBook 8560p

Core i7 - 2620M/4G/250Gb

15.6" HD/HD+/Full HD

Kho: Còn hàng

Bảo hành: 6 tháng

5,800,000₫

HP EliteBook 8560p

Core i5 - 2410M/4G/250Gb

15.6" HD/HD+/Full HD

Kho: Còn hàng

Bảo hành: 6 tháng

5,000,000₫

HP EliteBook 8560p - ATI

Core i7 - 2620M/4G/250Gb

15.6" HD/HD+/Full HD

Kho: Còn hàng

Bảo hành: 6 tháng

6,300,000₫

HP EliteBook 8560p - ATI

Core i5 - 2410M/4G/250Gb

15.6" HD/HD+/Full HD

Kho: Còn hàng

Bảo hành: 6 tháng

5,500,000₫

Hết hàng
HP EliteBook 8560w

HP EliteBook 8560w

Core i7 - 2720QM/4G/250Gb

15.6" HD/HD+/Full HD

Kho: Còn hàng

Bảo hành: 6 tháng

8,000,000₫

Hết hàng
HP EliteBook 8560w

HP EliteBook 8560w


Core i7 - 2720QM/4G/250Gb

15.6" HD/HD+/Full HD

Kho: Còn hàng

Bảo hành: 6 tháng

8,800,000₫

Hết hàng
HP EliteBook 8560w Core i5

HP EliteBook 8560w Core i5

Core i5 - 2520M/4G/250Gb

15.6" HD/HD+/Full HD

Kho: Còn hàng

Bảo hành: 6 tháng

6,700,000₫

HP EliteBook 8570p

Core i7 - 3520M/4G/250Gb

15.6'' HD/HD+/Full HD

Kho: Còn hàng

Bảo hành: 6 tháng

6,200,000₫

HP EliteBook 8570p

Core i5 - 3210M/4G/250Gb

15.6'' HD/HD+/Full HD

Kho: Còn hàng

Bảo hành: 6 tháng

5,200,000₫

HP EliteBook 8570p - ATI

Core i5 - 3210M/4G/250Gb

15.6'' HD/HD+/Full HD

Kho: Còn hàng

Bảo hành: 6 tháng

5,600,000₫

HP EliteBook 8570w

Core i7 - 3520M/4G/500Gb

15.6 HD/HD+/Full HD

Kho: Hết hàng

Bảo hành

8,600,000₫

HP EliteBook 8570w

Core i5 - 3210M/4G/250Gb

15.6 HD/HD+/Full HD

Kho: Hết hàng

Bảo hành

7,400,000₫