HP

Sắp xếp theo:

HP EliteBook 8440p

Core i5 - 520M/4G/250G

14'' HD/HD+

Kho: Hết hàng

Bảo hành: 6 tháng

3,600,000₫

HP EliteBook 8440p - Nvidia

Core i7 - M620/4G/250G

14'' HD/HD+

Kho: Hết hàng

Bảo hành: 6 tháng

4,200,000₫

HP EliteBook 8440p - Nvidia

Core i5 - 520M/4G/250G

14'' HD/HD+

Kho: Hết hàng

Bảo hành: 6 tháng

3,700,000₫

HP EliteBook 8440w

Core i5 - 520M/4G/250Gb

14'' HD 1368x768

Kho: Hết hàng

Bảo hành: 6 tháng

3,800,000₫

HP EliteBook 8460p

Core i7 - 2620m/4G/250Gb

14'' HD/HD+

Kho: Còn hàng

Bảo hành: 6 tháng

5,100,000₫

HP EliteBook 8460p - ATI

Core i5 - 2410M/4G/250Gb

14" HD/HD+

Kho: Còn hàng

Bảo hành: 6 tháng

4,300,000₫

HP EliteBook 8470p

Core i7 - 3520M/4G/250Gb

14" HD/HD+

Kho: Còn hàng

Bảo hành: 6 tháng

5,400,000₫

HP EliteBook 8470p - ATI

Core i7 - 3520M/4G/250Gb

14" HD/HD+

Kho: Còn hàng

Bảo hành: 6 tháng

5,700,000₫

HP EliteBook 8470p - ATI

Core i5 - 3320M/4G/250Gb

14" HD/HD+

Kho: Còn hàng

Bảo hành: 6 tháng

4,700,000₫

HP Elitebook 8540w

Core i7 - Q720/4G/250Gb

15.6" HD/HD+/Full HD

Kho: Còn hàng

Bảo hành: 6 thành

5,700,000₫

HP Elitebook 8540w

Core i7 - M620/4G/250Gb

15.6" HD/HD+/Full HD

Kho: Còn hàng

Bảo hành: 6 thành

5,500,000₫

HP Elitebook 8540w

Core i7 - Q820/4G/250Gb

15.6" HD/HD+/Full HD

Kho: Còn hàng

Bảo hành: 6 thành

5,800,000₫