Hướng dẫn dùng Norton Ghost để cài đặt hệ điều hành

Hướng dẫn dùng Norton Ghost để cài đặt hệ điều hành

Bắt đầu nào !
Khi sử dụng hiren boot hoặc Onekey để khởi chạy ứng dụng này ta được giao diện như hình

Để bung file ghost có sẵn ta làm theo các bước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để Lưu File Ghost

 

 

 

 

 

 

← Bài trước Bài sau →