Latitude

Sắp xếp theo:

Dell Latitude E5540


Core i5-4200U/4Gb/250Gb

15.6'' Full HD 1920x1080

Kho: Còn hàng

Bảo hành: 6 tháng

6,000,000₫

Dell Latitude E5540 - i7 VGA

Core i7-4600U/8Gb/500Gb

15.6'' Full HD 1920x1080

Kho: Còn hàng

Bảo hành: 6 tháng

8,800,000₫

Dell Latitude E5550

Core i5 - 5300U/8G/500Gb

15.6'' Full HD 1920x1080

Kho: Còn hàng

Bảo hành: 6 tháng

9,900,000₫

Hết hàng
Dell Latitude E6220

Dell Latitude E6220

Core i5 -2520M/4G/250G

14.1'' HD 1280x800

Kho: Còn hàng

Bảo hành: 6 tháng

4,000,000₫

Dell Latitude E6230

Core i5 - 3210M/4G/250G

14.1'' HD 1280x800

Kho: Còn hàng

Bảo hành: 6 tháng

4,300,000₫

Dell Latitude E6320

Core i7 - 2620M/4G/250G

14.1'' HD 1368x768

Kho: Còn hàng

Bảo hành: 6 tháng

4,500,000₫

Dell Latitude E6320

Core i5 - 2520M/4G/250G

14.1'' HD 1368x768

Kho: Còn hàng

Bảo hành: 6 tháng

3,900,000₫

Dell Latitude E6320

Core i7 - 2620M/4G/250G

14.1'' HD 1368x768

Kho: Còn hàng

Bảo hành: 6 tháng

4,900,000₫

Dell Latitude E6330

Core i7 - 3520M/4G/250G

14.1'' HD 1368x768

Kho: Còn hàng

Bảo hành: 6 tháng

5,300,000₫

Dell Latitude E6330

Core i5 - 3210M/4G/250G

14.1'' HD 1368x768

Kho: Còn hàng

Bảo hành: 6 tháng

4,200,000₫

Dell Latitude E6410

Core i5 - M520/2G/250G

14.1'' HD 1280x800

Kho: Còn hàng

Bảo hành: 6 tháng

3,400,000₫

Hết hàng
Dell Latitude E6410

Dell Latitude E6410

Core i7 - 620M/4G/250G

14.1'' HD 1280x800

Kho: Còn hàng

Bảo hành: 6 tháng

4,100,000₫