Dell

Sắp xếp theo:

Dell Latitude E5440

Core i5 - 4200U/4G/250Gb

14.1'' HD 1368x768

Kho: Còn hàng

Bảo hành: 6 tháng

5,500,000₫

Dell Latitude E4310

Core i5 - 520M/2G/250Gb

13.3'' HD 1280x720

Kho: Còn hàng

Bảo hành: 6 tháng

3,100,000₫

Dell Precision M4500

Core i7 - Q720/4G/250Gb

15.4'' HD/HD+/Full HD

Kho: Còn hàng

Bảo hành: 6 tháng

5,100,000₫

Dell Precision M4500

Core i5 - 520m/4G/250Gb

15.4'' HD/HD+/Full HD

Kho: Còn hàng

Bảo hành: 6 tháng

4,400,000₫

Dell Latitude E6530 - Nvidia

Core i5 - 3320M/4G/250Gb

15.6'' HD/HD+/Full HD

Kho: Còn hàng

Bảo hành: 6 tháng

5,800,000₫

Dell Latitude E6530

Core i7 - 3520M/4G/250Gb

15.6'' HD/HD+/Full HD

Kho: Còn hàng

Bảo hành: 6 tháng

6,500,000₫

Dell Latitude E6530 - Nvidia

Core i7 - 3520M/4G/250Gb

15.6'' HD/HD+/Full HD

Kho: Còn hàng

Bảo hành: 6 tháng

6,800,000₫

Dell Precision M4500

Core i7 - Q820/4G/250Gb

15.4'' HD/HD+/Full HD

Kho: Còn hàng

Bảo hành: 6 tháng

5,200,000₫

Dell Latitude E6410 - Nvidia 3100M

Core i5 - M520/4G/250G

14.1'' HD 1280x800

Kho: Còn hàng

Bảo hành: 6 tháng

3,700,000₫

Hết hàng
Dell Latitude E6410

Dell Latitude E6410

Core i7 - 620M/4G/250G

14.1'' HD 1280x800

Kho: Còn hàng

Bảo hành: 6 tháng

4,100,000₫

Dell Latitude E6420 - Nvidia NVS 3100M

Core i5 - 2520M/4G/250Gb

14'' HD 1368x768

Kho: Còn hàng

Bảo hành: 6 tháng

4,300,000₫

4%
Dell Latitude E6430

Dell Latitude E6430

Core i5 - 3210M/4G/250Gb

14'' HD 1368x768

Kho: Còn hàng

Bảo hành: 6 tháng

4,500,000₫

4,700,000₫